Judith Maria Kleintjes verbinden


Je kunt overal klikken om terug te gaan.


      JUDITH MARIA KLEINTJES 01JUDITH MARIA KLEINTJES 02JUDITH MARIA KLEINTJES 03JUDITH MARIA KLEINTJES 04JUDITH MARIA KLEINTJES 05

Probleem Ruimtelijkheid speelt een belangrijke rol in het werk van Judith Maria kleintjes. Strikt genomen maakt zij installaties waarvan de individuele onderdelen zo sterk, zo eigenstandig zijn dat ze in isolement hun zeggingskracht behouden. De site moet dat unieke aspect van haar werk tonen op een manier die net als haar werk, terloops en teder is.

id Laat in achtergrondbeelden de relatie zien tussen het werk onderling en de ruimte waarin het werk zich bevindt.

Media site.