Mooirivier Congreshotel groeiplaats


Je kunt overal klikken om terug te gaan.


 MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_01MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_02MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_03MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_04MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_05MOOI RIVIER_CONGRESHOTEL_06

Probleem Positioneer een congrescentrum dat voorheen vooral een christelijke clientèle trok stevig in het middensegment. En vergeet daarbij niet te vertellen dat het in Dalfsen ligt. Waar?

id Buit de afgelegen ligging uit. En positioneer Mooirivier als de plek waar zowel mensen als organisaties groeien.

Media Identity, advertenties in week- en vakbladen, site, brochure.

Resultaat Na een bescheiden incubatietijd kiest congresserend Nederland steeds vaker voor Mooirivier. En ook de leisuremarkt voelde zich aangesproken.