Trouw cultureel creatieven lezen Trouw


Je kunt overal klikken om terug te gaan.


TROUW_CREATIEVEN_01 TROUW_CREATIEVEN_02 TROUW_CREATIEVEN_03 TROUW_CREATIEVEN_04 TROUW_CREATIEVEN_05 TROUW_CREATIEVEN_06 TROUW_CREATIEVEN_07 TROUW_CREATIEVEN_08

Probleem Adverteerders hebben geen id voor wie Trouw dé krant is. Dus plaatsen ze er ook geen advertenties in.

id Vind een nieuwe doelgroep (de cultureel creatieven), geef ze een gezicht en koppel ze onlosmakelijk aan Trouw.

Media Site, dm.

Resultaat Advertentieverkoop stijgt met meer dan 10%.

Awards SAN accent 2007.

 

Trouw christelijk is idealistisch


Je kunt overal klikken om terug te gaan.


 

   

 

TROUW_IDEALISTISCH TROUW_IDEALISTISCH TROUW_IDEALISTISCH TROUW_IDEALISTISCH

Probleem Trouw heeft een christelijk imago en dat belemmert de groei.

id Christelijk is idealistisch. En idealistische mensen zijn er genoeg.

Media Tv-commercial, dagbladen, magazines.

Resultaat Het veranderde profiel (niet christelijk, maar idealistisch) sprak aan en de oplage steeg gestaag.

 

Trouw realiseer een ideaal


Je kunt overal klikken om terug te gaan.


TROUW_REALISEER IDEAAL_01TROUW_REALISEER IDEAAL_02TROUW_REALISEER IDEAAL_03TROUW_REALISEER IDEAAL_04

Probleem Hoe krijgen we de propositie ‘De betere krant’ onder de mensen.

id Walk your talk. Vraag mensen naar een ‘realiseerbaar’ ideaal, en laat Trouw dat ideaal realiseren.

Media Dagbladen, POS, banners.

Resultaat Bijna duizend idealen waarvan er één gerealiseerd is.